Home / GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU LỚP HỌC TRỒNG LAN

www.OrchidTraining.org là website trực thuộc  công ty Hoa Lan MAI HUY. Nhiệm vụ chính là tổ chức các lớp học trồng lan, đi đầu trong việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong việc trồng phong lan. Qua đó giúp người chơi phong lan tự điều khiển cây lan theo ...

Xem thêm